Blog de profesor

Noutati privind Olimpiada la Limba si literatura romana-2012

Primind un material de la ISJ, realizat in urma Consfatuirii la disciplina Limba si literatura romana, la care au participat responsabilii de cercuri pedagogice, am aflat ca Olimpiada de Limba si literatura romana se va desfasura pe 17 februarie(faza locala) si 3 martie(faza judeteana). Aceste date sunt valabile pentru scolile din judetul Iasi.

Scopul acestei competitii de excelenta este compatibilizarea cu standardele europenevizand dezvoltarea competentelor de comunicare si a celor culturale(cunoasterea culturii locale si nationale, participarea la manifestari culturale, precum si deschiderea interesului spre cultura diversa a Europei), indispensabile vietii active intr-o societate a cunoasterii, specifica secolului XXI.

Finalitatile olimpiadei vizeaza stimularea culturii comunicationale si literare de baza, care sa conduca elevul performant la intelegerea profunda a lumii, la comunicare si interactiune eficienta si persuasiva cu semenii, la utilizarea in mod eficient si creativ a capacitatilor proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viata cotidiana, la stimularea sensibilitatii la frumosul din natura si la cel creat de om.

Timpul de lucru este de 3 ore pentru proba scrisa si de zece minute pentru cea orala (proba pentru faza nationala).

Structura subiectelor la proba scrisa respecta domeniile din programa scolara. Lucrarea va fi structurata astfel:

-Subiectul I-Lectura-80 de puncte

a)Intelegerea textului-16 puncte

b)Scriere despre textul literar-25 de puncte

c)Scriere imaginativa-25 de puncte

Redactarea pentru raspunsurile de la b si c-14 puncte.

-Subiectul al II-lea-Practica rationala si functionala a limbii(exprimarea in scris a unei opinii personale despre o idee, tema, obiect, personaj, etc)-10 puncte

-Subiectul al III-lea-Elemente de constructie a comunicarii(fonetica, vocabular, morfosintaxa)-20 puncte.

10 puncte din oficiu

Total 120 de puncte

 

Leave a Reply