Blog de profesor

Portofoliul educaţional

09.11.2011 · Posted in Şcoala Dumeşti

Cu siguranţă, în urma discuţiilor referitoare la noua lege a învăţământului, aţi auzit despre portofoliul educaţional şi că fiecare elev va trebui să aibă aşa ceva. Mai mult, vor fi evaluaţi în funcţie de portofolii. Ţin să precizez fapul că, în prezent elevii noştri deţin în mare parte ceea ce se numeşte portofoliu pe discipline. Însă varianta propusă de Minister mi se pare destul de complicată. Nu toţi părinţii vor fi interesaţi de aşa ceva, nu toţi copiii vor depune efort ca portofoliul lor să fie cel mai bun. Cine se va ocupa de evaluarea lor? Şi nu înţeleg unde se vor ţine atâtea portofolii în şcoală…Când se va ocupa cadrul didactic de toate? Eu în pauză de abia am timp să alerg de la clasă la cancelarie şi apoi la o altă clasă…Dacă reuşesc să mai înfulec ceva, atunci e o mare realizare. Cafea nu beau, de fumat, nu fumez…Sunt prea ocupată pentru a-mi mai ocupa timpul şi cu acestea…Şi, poate, prea săracă…Tutunul dăunează grav şi buzunarului, nu numai sănătăţii.

Oricum, mai jos veţi citi la ce se referă portofoliul educaţional:

Portofoliul educaţional reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului şi este elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare (art. 73).

Ce conţine portofoliul educaţional
Portofoliul educaţional va conţine o serie de documente, după cum urmează (art. 73 – 77 din lege):
- La finalul clasei pregătitoare:

 • un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare ale elevului, întocmit de către cadrul didactic.

- La finalul clasei a II-a:

 • rezultatele evaluării competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Pe baza acestor rezultate, cadrul didactic va elabora planuri individualizate de învăţare pentru fiecare elev în parte, care se comunică şi părinţilor;
 • planul individualizat de învăţare.

- La finalul clasei a VI-a:

 • rezultatele evaluării elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe;
 • planul individualizat de învăţare elaborat de cadrele didactice, în urma analizei rezultatelor evaluării.

- La finalul clasei a IX-a:

 • rezultatele evaluării naţionale a elevilor, prin 5 probe (şase pentru cei care învaţă în limba maternă):

1. o probă scrisă la limba şi literatura română;
2. o probă scrisă la limba maternă;
3. o probă scrisă transdisciplinară Ia matematică şi ştiinţe;
4. o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
5. o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
6. o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.

 • planul individualizat de învăţare, elaborat pe baza rezultatelor obţinute în cadrul evaluării naţionale;
 • diploma de absolvire a învăţământului gimnazial;
 • foaia matricolă.

- La finalul clasei a XII-a:

 • diploma de absolvire a învăţământului liceal;
 • foaia matricolă.

De asemenea, portofoliul educaţional va cuprinde şi:

 • diplomele obţinute în urma participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte;
 • produsele sau rezultatele ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale.

La ce foloseşte portofoliul educaţional?

Portofoliul educaţional este foarte important deoarece pe baza lui se realizează admiterea la liceu sau la şcoala profesională.

Procedura este următoarea:
a) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mic decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul:
- în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi
- în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

c) în cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.

Pentru a consulta Legea educaţiei naţionale, descărcaţi fişierul ataşat la ştirea Legea educaţiei – când intră în vigoare cele mai importante prevederi.

Sursa informaţiilor: http://www.didactic.ro/stiri/legea-educatiei-ce-este-portofoliul-educational

Credeţi că această metodă de evaluare a elevilor este una potrivită sau e doar o altă formă fără fond a sistemului de învăţământ românesc?

Leave a Reply