Blog de profesor

Programul OECD-PISA

05.02.2011 · Posted in Şcoala Dumeşti

România participă din 2001 la acest program iniţiat de OECD.  PISA este o evaluare standardizată internaţional, proiectată împreună de ţările participante. Au fost parcurse mai multe etape. PISA acoperă trei domenii principale: citire/lectură, matematică, ştiinţe.

OECD/PISA este administrată pe cicluri de evaluare, în aproximativ 60 de ţări din întreaga lume. Fiecare ciclu de testare începe cu etapa pretestării, cu un an înainte de etapa propriu-zisă. La aceasta din urmă participă între 4500-10000 de elevi din întreaga ţară.  Sunt utilizate teste scrise, durata evaluării fiind de două ore. Itemii folosiţi sunt diferiţi: itemi cu alegere multiplă, întrebări cu răspuns scurt. Aceştia sunt organizaţi în secvenţe pe baza unui text ce porneşte de la o situaţie de viaţă reală. Elevii testaţi răspund şi la un chestionar cu o durată de aproximativ 30 de minute, solicitând informaţii despre familie,  modul în care învaţă, condiţiile sale de studiu, etc. După procesarea şi interpretarea rezultatelor din testarea principală rezultă un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderile elevilor testaţi pentru toate cele trei domenii de evaluare.

Participarea României la testele PISA ne permite să vedem cât de pregătiţi sun elevii români pentru educaţia permanentă, pentru continuarea studiilor şi pentru viaţă în general. De asemenea pot fi observate şi aspectele care necesită îmbunătăţiri.

Cu toate acestea sistemul românesc nu pare pregătit pentru a putea fi comparat cu cel din stăinătate. Rezultatele elevilor noştri la aceste teste au fost foarte slabe. Schimbările prea dese din învăţământ, mai mult în rău decât în bine, par că i-au perturbat, atât pe dascăli, cât şi pe elevi. Ca dascăl, mă aştept în fiecare an la câte ceva nou, “dar totuşi” vechi, din partea celor care ne conduc, urmărindu-şi propriile interese.

 

 

Leave a Reply